Sidan 3: ?rebros kommunala musikskola framför ett stycke filmhistoria

Kvällens Sida 3 har en riktig fredagsfeeling. Det är ett klipp med ?rebros kommunala musikskola när de framför den klassiska Also Sprach Zarathusthra. Här är det infogat i den klassiska scenen från Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey som innehåller samma musik, men då framförd av en… en… professionell orkester.

Mycket nöje!